Ngành nông nghiệp xuất siêu 6,26 tỉ USD

Gốc
Theo Bộ NN&PTNT, 11 tháng năm 2015, ngành nông nghiệp đã xuất siêu 6,26 tỉ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 ước đạt 2,57 tỉ USD. Tính chung 11 tháng giá trị xuất khẩu của ngành đạt 27,41 tỉ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,74 tỉ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2014, giảm rất mạnh ở các mặt hàng như cà phê (30,2%), cao su (15,5%).

Hai mặt hàng chủ lực như gạo và thủy sản cũng liên tiếp giảm từ đầu năm tới nay. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu gạo giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2014, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 11 ước đạt 593 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 11 tháng qua đạt 6,01 tỉ USD, giảm đến 16,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu thì hạt điều, sắn và các sản phẩm từ sắn là các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trong 11 tháng đầu năm 2015.

Theo đó, khối lượng hạt điều xuất khẩu 11 tháng qua đạt 300.000 tấn với 2,18 tỉ USD, tăng 7,3% về khối lượng và tăng 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2015 đạt 7.269 USD/tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 11 tháng năm 2015 đạt 3,67 triệu tấn với giá trị 1,18 tỉ USD, tăng 19,3% về khối lượng và tăng 15,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2014.

Trong 10 tháng năm 2015, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính chiếm tới 89,14% thị phần, tăng 30,79% về khối lượng và tăng 26,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản trong 11 tháng năm 2015 ước đạt 21,15 tỉ USD, tăng 6,9% so với năm cùng kỳ năm 2014. Như vậy, trong 11 tháng năm 2015, ngành nông nghiệp đã xuất siêu 6,26 tỉ USD.

Vũ Trọng

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới