Ngành nông nghiệp xuất siêu 7,48 tỷ USD

Gốc
VOV.VN-10 tháng qua, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 22,73 tỷ USD, còn nhập khẩu khoảng 15,25 tỷ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 ước đạt 2,39 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 10 tháng đầu năm 2013 lên 22,73 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,94 tỷ USD, giảm 12,3%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 14,8%; Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 5,37 tỷ USD, tăng 6%.

Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 5,37 tỷ USD, tăng 6% trong 10 tháng

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu gạo, cà phê giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu.

Nhóm hàng cao su xuất khẩu tăng 2% về khối lượng nhưng giảm 15,1% về giá trị. Còn chè giảm 5,7% về khối lượng và tăng 0,1% về giá trị do giá xuất khẩu tăng.

Riêng xuất khẩu hạt điều đạt mức 212 nghìn tấn với giá trị 1,34 tỷ USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 8,5% về giá trị.

Ở chiều nhập khẩu, 10 tháng qua, ngành nông nghiệp ước nhập khẩu 15,25 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt khoảng 12,05 tỷ USD, tăng 12,4%. Các nhóm hàng phân bốn, thuốc trừ sâu và nguyên liệu, gỗ và sản phẩm gỗ đều tăng mức nhập khẩu. Còn lúa mì và thủy sản giảm nhập khẩu.

Riêng hạt điều có khối lượng nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2013 đạt 579 nghìn tấn với giá trị 539 triệu USD, tăng 98,4% về khối lượng và 84,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, 10 tháng qua, ngành nông nghiệp xuất siêu ước khoảng 7,48 tỷ USD./.

Xuân Thân/VOV online

Tin nóng

Tin mới