Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành "phụ" mà không phải "phụ"

NDĐT – Tại Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về "Chương trình hành động về phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam” tổ chức hôm qua 5-9 ở Hà Nội, ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã dùng thuật ngữ công nghiệp ‘hỗ trợ’ thay vì ‘phụ trợ’, vì theo ông đây thực sự là ngành ‘chính’ chứ không phải ‘phụ’.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130234&sub=55&top=38