(HNMO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012-2020.

(HNMO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012-2020.

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ sẽ tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức, trình độ khác nhau, trong đó ưu tiên đối với các lĩnh vực: khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, kinh tế ngành TN&MT... Theo thống kê, trong giai đoạn 2012-2020, Bộ TN&MT cần tuyển thêm khoảng 48.000 cán bộ, trong đó lĩnh vực cần tuyển nhiều nhất là biển và hải đảo (20.000 người), tiếp đó là môi trường (10.000 người), đất đai (8.000 người), các lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ mỗi lĩnh vực cần thêm 3.000 người, lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu cần khoảng 600 đến 1.000 người chủ yếu để bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ nghỉ hưu. Về đào tạo, ngành TN&MT đặt mục tiêu đào tạo từ 100 đến 120 tiến sĩ, 500-700 thạc sĩ từ nay đến 2015; hàng năm đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 đến 7.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp Trung ương, 6.000 đến 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, từ 10.000 đến 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã… về các vấn đề liên quan đến ngành TN&MT.