Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành thông tin-truyền thông đạt nhiều kết quả ấn tượng

Ngày 12/1, Bộ TT-TT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, giaI đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, ngành TT-TT đã đạt nhiều kết quả ấn tượng, bưu chính tăng hạng từ thứ 57 lên thứ 49; công nghệ thông tin, điện tử viễn thông ICT tăng hạng từ thứ 108 lên thứ 77; Chính phủ điện tử tăng hạng từ thứ 89 lên thứ 86. An toàn, an ninh mạng tăng hạng đột phá từ thứ 100 lên thứ 50. Tổng số nhân lực tham gia hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp (ICT) tăng từ 780 ngàn lên hơn 1 triệu người.

Lĩnh vực bưu chính luôn có mức tăng trưởng cao, tăng trưởng doanh thu trung bình trên 30%/năm. Năm 2020, ngành bưu chính đã thử nghiệm thành công thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G. Việt Nam trong nhóm 10 quốc gia có mức độ triển khai địa chỉ Internet thế hệ mới cao nhất toàn cầu. Thứ hạng viễn thông Việt Nam đã nâng 31 hạng, từ 108 năm 2018 lên 77 năm 2020.

Tại BR-VT, đến cuối năm 2020, việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên môi trường mạng đã được 19 sở, ban, ngành, 8 huyện, thị xã, thành phố và 82 đơn vị cấp xã thực hiện. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp 2.163 thủ tục; tỷ lệ cung ứng dịch vụ công mức độ 4 đạt 57%. Lĩnh vực bưu chính, doanh thu trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt 212 tỷ đồng; doanh thu viễn thông đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2026, BR-VT hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ người dân và nâng cao công tác quản lý chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; khuyến khích người dân và DN tham gia vào quá trình chuyển đổi số cũng như giám sát khu vực hành chính công nhằm đưa các chỉ số PAPI, PCI, POBI, PAR Index, ICT Index trong nhóm 10 tỉnh, thành cao nhất cả nước.

SONG THƯ