Hơn một tháng qua, người nuôi trồng, đánh bắt và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đứng ngồi không yên. Bởi việc đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và chế biến xuất khẩu đang trên đà thua lỗ nghiêm trọng.