Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành Tuyên giáo đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, tác động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt góp phần cùng với thành phố thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt mức khá với tăng trưởng 10,8% so cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao so với bình quân cả nước.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng báo cáo tại Hội nghị.

Ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, tác động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội nên ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời. Các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó trọng tâm là lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; từ đó, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đáng chú ý, công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện gắn với hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội nên ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới, trong nước và địa phương. Các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó trọng tâm là lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; từ đó, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được duy trì nề nếp, chú trọng việc gắn lý luận với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị… Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ trên địa bàn có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo; đặc biệt là đối với việc định hướng, xử lý những vấn đề được dư luận, nhân dân quan tâm.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Văn Hoàn cho biết, đến thời điểm này, tổ chức bộ máy của Ban tuyên giáo các cấp đã cơ bản ổn định và tiếp tục được củng cố, kiện toàn thông qua việc hoàn thiện các quy định, quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị... Đối với cấp thành phố đã triển khai quy chế về tổ chức, hoạt động của cơ quan; về công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Tuyên giáo Thành ủy... và các quy định khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ngành Tuyên giáo Hải Phòng

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận huyện và các đơn vị đã chia sẻ những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo thành phố Hải Phòng trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong công tác tuyên giáo của Thành phố. Từ đó, đề xuất, kiến nghị và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Hải Phòng trong 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị ngành Tuyên giáo thành phố tập trung triển khai, tuyên truyền, tham mưu các nội dung công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tham mưu, tổ chức hoàn thành 2 công trình chào mừng Đại hội 16 Đảng bộ thành phố gồm cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng, tập 4 (2000-2020)” và phim tài liệu “Bừng sáng miền cửa biển”.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và thành phố, tập trung các nội dung thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc; tuyên truyền biển đảo; các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, trong đó chủ động tham mưu, chủ trì tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930-1-8-2020)...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Kim Pha đề nghị ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu giải pháp xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xuyên tạc của thế lực thù địch và các nhóm chống đối lợi dụng diễn đàn tham gia góp ý dự thảo Văn kiện đại hội Đảng và mạng xã hội để chống phá. Tăng cường tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục đi sâu khai thác những mặt mạnh, những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội… /.

Tin, ảnh: Phạm Cường

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nganh-tuyen-giao-dong-gop-quan-trong-vao-tang-truong-kinh-te-cua-thanh-pho-hai-phong-559198.html