Hương Thủy

(Cadn.com.vn) - Sáng 25-11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đại hội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 5 năm 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020; biểu dương các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục kiên định với lý tưởng cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân và thực tiễn đất nước, nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên và phát huy mọi năng lực sáng tạo, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Từ đó góp phần làm cho mặt tích cực, cái mới, cái tiến bộ nảy nở, trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen 31 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.