Ngày 13/01/2009, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; đồng chí Trịnh Xuân Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo đại diện các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và đông đảo cán bộ, công nhân viên trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chi tiết