Ngành xây dựng góp phần CNH, HĐH đất nước

Hanoinet - Thành lập từ năm 1958, đến nay sau 50 năm xây dựng và phát triển, ngành Xây dựng VN luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=55652