Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành xuất bản đã phát huy tốt vai trò trong việc lưu giữ, tích lũy và truyền bá tri thức

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10-10-1952/10-10-2022) và gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm làm lễ chào cờ.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm làm lễ chào cờ.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng.

Buổi lễ nhằm khẳng định sự đóng góp to lớn của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tuyên dương, khen thưởng những người làm xuất bản tiêu biểu; thông qua hoạt động kỷ niệm, nâng cao vị thế Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm xuất bản, in và phát hành sách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu vinh dự và tự hào được nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Trong Thư viết: “Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc tin tưởng và mong rằng, Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu; khẳng định Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đến hôm nay, Ngành Xuất bản đã phát triển cả 3 lĩnh vực, xuất bản, in, phát hành. Hệ thống các nhà xuất bản ổn định, năng lực, trình độ của những người làm xuất bản có nhiều tiến bộ. Chất lượng, nội dung xuất bản phẩm không ngừng được nâng lên, chất lượng chính trị, văn hóa, tính định hướng và kỹ thuật – nghiệp vụ của xuất bản được tăng cường, góp phần quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Các ấn phẩm ngày càng đa dạng, từ sách in truyền thống, sách điện tử, sách nói, đến sách áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo… Lĩnh vực in ngày càng phát triển, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới. Lĩnh vực phát hành có bước tiến đáng kể, đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả ở mọi tầng lớp, lứa tuổi, vùng miền, nhiều tác phẩm của Việt Nam đã đến với bạn bè quốc tế. Ngành xuất bản đã thực sự phát huy tốt vai trò của mình trong việc lưu giữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, qua 70 năm xây dựng và phát triển, để Ngành Xuất bản có được thành tựu to lớn như hôm nay là xương máu, hy sinh của bao thế hệ cán bộ, nhân viên toàn ngành trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, là sự nỗ lực, bền bỉ, liên tục tìm tòi, nghiên cứu, không ngại khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, luôn đổi mới, sáng tạo của đội ngũ những người làm xuất bản cả nước, trong các thời kỳ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao biểu trưng vinh danh tặng 5 đồng chí lão thành là những đại biểu có nhiều thành tích, cống hiến cho Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao biểu trưng vinh danh tặng 5 đồng chí lão thành là những đại biểu có nhiều thành tích, cống hiến cho Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Đảng ta đã xác định, xuất bản là “Lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “hoạt động xuất bản phải coi trọng việc phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân, đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, xây dựng ngành xuất bản thành một ngành kinh tế-công nghệ phát triển toàn diện, vững chắc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã quyết định trao biểu trưng vinh danh tặng 5 đồng chí lão thành là những đại biểu có nhiều thành tích, cống hiến cho Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam; tặng bằng khen cho 81 đại biểu là những điển hình tiêu biểu, tấm gương trong lao động và công tác, có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua.

Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ kỷ niệm, vào sáng ngày 10/10/2022, các đại biểu đã đặt vòng hoa báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt, chúc mừng đại biểu người làm xuất bản tiêu biểu tại Nhà Quốc hội.

Thế Công - Ảnh: Nam Nguyễn