Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngành y tế thực hiện các biện pháp tiết kiệm

ND- Ngày 23-5, Bộ trưởng Bộ Y tế có chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122647&sub=127&top=39