TP - Những ngày qua, ngao nuôi tại vùng bãi ngang ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chết trắng bãi.

Người dân địa phương cho rằng, nguyên nhân có thể do thay đổi khí hậu, độ mặn của nước biển và ô nhiễm môi trường vùng triều bởi nguồn nước từ các cửa sông đổ ra. Nhiều ngư dân ở xã Hải Lộc cho biết: ngao chết đã xuất hiện gần một tuần qua. Ngao thịt chết rồi lan dần sang ngao giống. Mỗi ngày, ngư dân phải đi nhặt hàng chục tấn xác ngao chết bỏ đi; dọn vệ sinh, làm sạch khu vực có ngao chết; nhặt ngao sống còn lại đem bán để khỏi bị chết do lây lan. Đến thời điểm hiện nay, nhiều diện tích có ngao chết chiếm tới 40 - 50% số ngao đang kỳ thu hoạch. Theo tính toán của người dân, mỗi hecta ngao nuôi chi phí khoảng 250 triệu đồng (giống, thiết bị phục vụ đồng ngao, lao động chăm sóc...). Ngao thành phẩm bán ra được khoảng hơn 300 triệu đồng/ha.