Ngập lụt tại TPHCM, có giải quyết được không? - Bài 2: Càng chống ngập, càng ngập...

Gốc
Mặc dù hàng loạt nguyên nhân được đưa ra nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất đâu là nguyên nhân chính, chủ yếu và trực tiếp gây ngập nước tại TPHCM.

Tin nóng

Tin mới