Ngày 04/06, S96 giao dịch bổ sung hơn 7.5 triệu cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của của CTCP Sông Đà 9.06 (HNX: S96).

*Loại Chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông *Mệnh giá : 10,000 đồng *Số lượng : 7,500,000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm nghìn cổphiếu). *Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 100 tỷ đồng * Ngày chính thức giao dịch: 04/06/2010

Tin nóng

Tin mới