Ngày 09/09, DTV và SPC chào sàn UPCoM

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, ngày 09/09 là ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu DTV và SPC trên thị trường UPCoM.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: DTV - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5,280,000 cổ phiếu - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 52,800,000,000 đồng - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 09/09/2010, - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: SPC - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 8,100,000 cổ phiếu - Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 81,000,000,000 đồng - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 09/09/2010

Tin nóng

Tin mới