Ngày 09/09, giao dịch bổ sung 1 triệu cp BBS

Gốc
CTCP Bao bì Xi măng Bút Sơn (HNX: BBS) thông báo, ngày 09/09 là ngày giao dịch chính thức giao dịch 1,000,000 cp niêm yết bổ sung.

- Tên chứng khoán: CTCP Bao bì Xi măng Bút Sơn - Mã chứng khoán: BBS - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10,000 đồng - Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1,000,000 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 1,000,000,000 đồng - Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 4,000,000 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 40,000,000,000 đồng - Ngày giao dịch chính thức: 09/09/2010

Tin nóng

Tin mới