Ngày 09/09, giao dịch bổ sung 324,672 cp SAF

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, ngày 09/09 là giao dịch bổ sung 324,672 cp CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF).

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: SAF; - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 324,672 cổ phiếu - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 3,246,720,000 - Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 3,030,672 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 30,306,720,000 đồng - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 09/09/2010,

Tin nóng

Tin mới