Ngày 1-9, Thanh Hóa ghi nhận 52 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 31-8 đến 16 giờ ngày 1-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 52 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể: Huyện Quảng Xương: 10; Hậu Lộc: 7; Hà Trung: 7; Thị xã Nghi Sơn: 7; Thọ Xuân: 5; Thành phố Thanh Hóa: 4; Nông Cống: 4; Thành phố Sầm Sơn: 3; Như Xuân: 3; Thị xã Bỉm Sơn: 1; Đông Sơn: 1.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 203.152 bệnh nhân cộng dồn; 203.021 người điều trị khỏi; 75 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 9.040.378 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên với kết quả cụ thể như sau:

Tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Có 2.396.832 người tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100,1%; Có 2.377.695 người tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,34%; Có 2.109.119 người tiêm mũi nhắc lại lần 1, đạt tỷ lệ 95,6%; Có 552.969/612.834 người tiêm mũi nhắc lại lần 2, đạt tỷ lệ 89,9%.

Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: Có 292.833 trẻ tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 102,5%; Có 290.120 trẻ tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 101,6%; Có 218.555/285.497 trẻ tiêm mũi nhắc lại, đạt tỷ lệ 76,6%.

Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Có 447.405/472.621 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 94,7%; Có 372.935/472.621 trẻ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 78,9%.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/covid-19/ngay-1-9-thanh-hoa-ghi-nhan-52-benh-nhan-mac-covid-19/166997.htm