Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) thông báo 8/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 12/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền.

Theo đó, VIG sẽ chào bán 15 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.500 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (1 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới). VIG cho biết, khối lượng vốn cần huy động là 150 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính nhằm bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, đẩy mạnh hoạt động phát triển các hoạt động kinh doanh đặc biệt là hoạt động dịch vụ tài chính; tự doanh và bảo lãnh phát hành; đầu tư góp vốn vào các dự án bất động sản có giá trị; đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và phát triển mạng lưới kinh doanh... Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/4 - 20/5/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/4 - 25/5/2010. Ngày giao dịch dự kiến trong tháng 6/2010. Địa điểm chuyển nhượng quyền, đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền: Đối với cổ đông đã lưu ký, thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản. Đối với cổ đông chưa lưu ký, thực hiện tại trụ sở chính của Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - tầng 3-4 Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.