Ngày 12/6 - Ngày thế giới chống lại lao động trẻ em

Gốc
Hôm nay (12/6) là Ngày thế giới chống lao động trẻ em. Chủ đề của Ngày thế giới chống lao động trẻ em năm nay là “Chấm dứt lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng sản phẩm”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuỗi cung ứng sản phẩm ngày càng trở nên phức tạp. Hầu hết lao động trẻ em phải làm việc ở thị trường sản xuất trong nước, sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho xuất khẩu. Ngày thế giới chống lao động trẻ em là cơ hội kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt sử dụng lao động trẻ em trong chuối cung ứng sản phẩm

Được nghỉ khi ốm đau, được nghỉ sau 8 tiếng lao động mỗi ngày, có quyền phản đối những điều vô lý... là quyền lợi đương nhiên của tất cả những lao động trưởng thành. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ, các em sẽ phải đương nhiên làm việc dù đói khát, độc hại, đương nhiên phải tuân phục và sẽ phải chịu đòn roi nếu như dám phản kháng. Đó là thực tế của tình trạng sử dụng lao động trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới.

Tin nóng

Tin mới