Ngày 14/09: Có 4/314 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

Gốc
Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 314 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/9/2017.

Ngày 14/09: Có 4/314 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ - Ảnh 1

Ngày 14/09: Có 4/314 phiếu không hợp lệ

Trong đó, có 310 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tịnh Long (TP. Quảng Ngãi) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/9/2017 đến ngày 26/9/2017 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định; UBND xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/9/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/9/2017 đến 15 giờ ngày 25/9/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Trường Tiểu học Lán Tranh 1 (tỉnh Lâm Đồng) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin nóng

Tin mới