Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngày 15/8, cầu truyền hình trực tiếp về tín dụng đối với HSSV

Gốc

Hanoinet - Bộ Giáo dục và Đạo tạo sẽ thông báo chỉ đạo các đơn vị đào tạo về việc học sinh, sinh viên sắp kết thúc khóa học thực hiện cam kết có trách nhiệm trong việc trả nợ vay Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=83377