Ngày 16/8, Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành 300 tỷ đồng TP

Gốc
(NDHMoney) Ngày 16/08/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn 3 năm và 5 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 800 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,00-9,50%/năm. Kết quả, huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 04/07/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, NHCSXH đã huy động được 6.230 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay.

Tin nóng

Tin mới