Ngày 21/10, PVD giao dịch bổ sung hơn 25.71 triệu cp

Gốc
Ngày 16/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD) như sau:

*Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông *Mệnh giá: 10,000 đồng *Số lượng: 25,716,285 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu bảy trăm mười sáu nghìn hai trăm tám mươi lăm cổ phiếu) *Đây là số cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 399/UBCK-GCN để thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Khoan Dầu khí Việt Nam vào Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí. *Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 257,162,850,000 đồng (Hai trăm năm mươi bảy tỷ một trăm sáu mươi hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng) *Ngày niêm yết có hiệu lực: 16/10/2009 *Ngày chính thức giao dịch: 20/10/2009

Tin nóng

Tin mới