Ngày 21- 26/11, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng KHCN các nước ASEAN

Gốc
Chiều 16/11 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) họp báo công bố Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức và chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ASEAN lần thứ 14 (AMMST-14) và Hội nghị Ủy ban KH&CN ASEAN lần thứ 62 (COST-62) sẽ diễn ra từ ngày 21 - 26/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-

Chiều 16/11 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) họp báo công bố Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức và chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ASEAN lần thứ 14 (AMMST-14) và Hội nghị Ủy ban KH&CN ASEAN lần thứ 62 (COST-62) sẽ diễn ra từ ngày 21 - 26/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của Hội nghị AMMST-14 và COST-62 là tiếp tục thảo luận các vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác về KH&CN trong khu vực ASEAN, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 dựa trên ba trụ cột: Cộng đồng chính trị - an ninh (APSC), cộng đồng kinh tế (AEC) và cộng đồng văn hóa xã hội (ACSC).

Minh Phương

Tin nóng

Tin mới