Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngày 22/7, HĐND TP Hà Nội sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND TP

Chiều 15/7, HĐND TP Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND TP khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, kỳ họp diễn ra vào chiều 22/7 tới, để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 567 ngày 14/7 chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Trần Sỹ Thanh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Trần Sỹ Thanh.

Bộ Chính trị đã điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giới thiệu đồng chí Trần Sỹ Thanh để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

T.Linh