Ngày 23-8, Thanh Hóa ghi nhận 117 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, tính từ 16 giờ ngày 22-8 đến 16 giờ ngày 23-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 117 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Cụ thể: Huyện Hà Trung: 17; Yên Định: 12; thị xã Nghi Sơn: 11; Thọ Xuân: 10; thị xã Bỉm Sơn: 10; thành phố Thanh Hóa: 8; Thiệu Hóa: 7; Ngọc Lặc: 7; thành phố Sầm Sơn: 7; Quảng Xương: 6; Hoằng Hóa: 5; Nga Sơn: 5; Thường Xuân: 3; Quan Hóa: 3; Nông Cống: 2; Triệu Sơn: 2; Hậu Lộc: 1; Lang Chánh: 1 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 202.206 bệnh nhân cộng dồn; 202.055 người điều trị khỏi; 75 bệnh nhân tử vong.

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, toàn tỉnh đã tiếp nhận 8.989.948 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên với kết quả cụ thể như sau:

Tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên: có 2.396.832 người tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100,1%; có 2.377.695 người tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,34%; có 2.106.952 người tiêm mũi nhắc lại lần 1, đạt tỷ lệ 95,3%; có 521.122/612.834 người tiêm mũi nhắc lại lần 2, đạt tỷ lệ 85%.

Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: có 292.833 trẻ tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 102,5%; có 290.120 trẻ tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 101,6%; có 213.613/285.497 trẻ tiêm mũi nhắc lại, đạt tỷ lệ 74,8%.

Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: có 440.522/472.621 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 93,2%; có 347.854/472.621 trẻ tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ 73,6%.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/covid-19/ngay-23-8-thanh-hoa-ghi-nhan-117-benh-nhan-mac-covid-19/166206.htm