Ngày 26/9, ASM chốt quyền nhận cổ tức tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu

Gốc
Ngày 26/9 tới là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2015 và 2016 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/9.

Ngày 26/9, ASM chốt quyền nhận cổ tức tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu - Ảnh 1

Theo đó, HĐQT ASM dự kiến phát hành 21.9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ sau phát hành của ASM dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của ASM cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm, ASM đạt doanh thu thuần hợp nhất 665 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 32 tỷ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo ASM, lợi nhuận hợp nhất giảm là do phần lãi trong liên doanh liên kết giảm 32% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng do Công ty mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực mới, nhưng đồng thời cũng khiến chi phí quản lý và chi phí bán hàng tăng mạnh, lần lượt 129% và 201% so với cùng kỳ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của Công ty.

Ngọc Nhi

Tin nóng

Tin mới