Tổ hợp này hiện gồm 3 đơn vị thành viên, trong đó, "Hoàng Gia Media" đã sản xuất các chương trình truyền hình thu hút đông khán giả, như "Làm giàu không khó?", "Đường tới thành công" và "Chìa khóa thành công" và đang xúc tiến các dự án sản xuất phim truyền hình. Tổ hợp sẽ tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ truyền thông chất lượng cao theo trục: Truyền hình - Internet - mobile.