Phiên giao dịch cuối tuần khép lại với sự hào hứng của nhà đầu tư, thanh khoản và chỉ số ở hai sàn đều phục hồi mạnh mẽ. Khối ngoại vẫn lạc quan vào thị trường Việt nam khi vẫn mua ròng ở cả hai sàn.

Đóng cửa thị trường ngày 28/5, dư âm của phiên giao dịch vẫn lôi cuốn nhà đầu tư. Với sàn HO thì sau phiên mất tới 19,86 điểm ngày 21/5 thì đây là phiên tăng điểm mạnh nhất của VN-Index, đồng thời cũng là phiên thanh khoản được cải thiện nhiều nhất. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua ròng trong phiên này. Khối lượng cổ phiếu mua vào chiếm 4.309.300 đơn vị, bán ra 2.821.190 đơn vị, khối lượng mua ròng đạt 1.488.110 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 99,64 tỷ đồng. Những mã được mua ròng nhiều trong phiên này vẫn chủ yếu là các BCs: SSI, SJS, REE, KDC… trong khi các mã bị bán ròng MCV, VSH, LCG, VFMVF1, VFMVF4…. Sàn Hà Nội, hôm nay cũng là phiên giao dịch thành công nhất kể từ ngày 21/5, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng với số lượng thấp ở HA. Cụ thể, phiên này nhà đầu tư nước ngoài mua vào 474.100 đơn vị và bán ra 437.900 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 4,48 tỷ. Mã được mua ròng nhiều hôm nay là VND với 168.600 đơn vị, SD9 với 70.000 đơn vị, tiếp theo là EBS, TXM, VCS…. Dưới đây là thống kê giao dịch NDTNN ngày 28/5/2010: HOSE Giao dịch NĐT NN trong ngày Mua Bán Mua-Bán KL 4.309.300 2.821.190 1.488.110 % KL 7,32 % 4,79 % GT 199,65 tỷ 100,02 tỷ 99,64 tỷ % GT 10,15 % 5,08 % Thống kê chi tiết Top 5 mua ròng (Theo khối lượng) Mã CK Mua Bán Mua-Bán SSI 646.270 62.180 584.090 SJS 289.260 450 288.810 REE 219.970 0 219.970 KDC 237.430 30.390 207.040 ITA 208.970 9.670 199.300 Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ) Mã CK Mua Bán Mua-Bán SJS 23.544.595 36.000 23.508.595 SSI 24.438.737 2.333.838 22.104.899 HAG 16.849.045 1.629.950 15.219.095 KDC 12.687.095 1.625.865 11.061.230 REE 10.703.006 0 10.703.006 Top 5 bán ròng (Theo khối lượng) Mã CK Mua Bán Mua-Bán MCV 0 500.000 -500.000 VSH 1.500 201.030 -199.530 LCG 3.000 100.000 -97.000 VFMVF1 17.000 100.000 -83.000 VFMVF4 100 77.110 -77.010 Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ) Mã CK Mua Bán Mua-Bán MCV 0 12.680.000 -12.680.000 LCG 132.600 4.460.000 -4.327.400 VSH 21.450 2.877.935 -2.856.485 TDH 3.313.420 6.168.350 -2.854.930 FPT 5.509.685 8.055.700 -2.546.015 HASTC Giao dịch NĐT NN trong ngày Mua Bán Mua-Bán KL 474.100 437.900 36.200 % KL 1,06 % 0,98 % GT 18,42 tỷ 13,95 tỷ 4,48 tỷ % GT 1,29 % 0,98 % Thống kê chi tiết Top 5 mua ròng (Theo khối lượng) Mã CK Mua Bán Mua-Bán VND 183.600 15.000 168.600 SD9 70.000 0 70.000 EBS 36.900 0 36.900 TXM 27.000 0 27.000 VCS 16.800 0 16.800 Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ) Mã CK Mua Bán Mua-Bán VND 5.760.900 472.400 5.288.500 SD9 3.918.810 0 3.918.810 NTP 4.083.000 3.060.000 1.023.000 VCS 859.250 0 859.250 EBS 633.950 0 633.950 Top 5 bán ròng (Theo khối lượng) Mã CK Mua Bán Mua-Bán KLS 3.400 180.100 -176.700 PVS 2.700 70.000 -67.300 DBC 0 30.500 -30.500 CIC 0 13.200 -13.200 TCS 0 11.600 -11.600 Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ) Mã CK Mua Bán Mua-Bán KLS 77.180 4.043.250 -3.966.070 PVS 90.920 2.332.680 -2.241.760 DBC 0 1.326.600 -1.326.600 DID 0 334.290 -334.290 TCS 0 324.800 -324.800 InfoTV (Theo StockBiz)