(Vietstock) - Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa có thông báo chính thức về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2/2009 từ 2,200 tỷ đồng lên 2,400 tỷ đồng.

Theo đó, VIB phát hành 20 triệu cổ phiếu để bán cho cổ đông với giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 9.156%. Số cổ phiếu lẻ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị. VIB cho biết, việc chốt danh sách cổ đông mua cổ phiếu phát hành thêm được tiến hành vào lúc 17h00 ngày 29/10. Thời gian nộp tiền và đăng ký mua cổ phần bắt đầu từ 8 giờ ngày 30/10 kéo dài đến 17 giờ ngày 20/11. Sau thời gian này, ngân hàng chính thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. VIB cũng cho biết, số cổ phiếu không bán hết được HĐQT bán tiếp cho các đối tượng phù hợp với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo tiến độ tăng vốn điều lệ lên 2,400 tỷ đồng.