Ngày 4/12 tới sẽ là ngày mua sắm trực tuyến tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 2.000 doanh nghiệp sẵn sàng cho ngày hội mua sắm trực tuyến này.

Ngày mua sắm trực tuyến tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 0h - 24h ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 12 – ngày 4/12/2015.