Ngày 5/8: Khối ngoại bán ròng trên HSX và mua ròng trên HNX

Gốc
(NDHMoney) Nhà đầu tư nước ngoài phiên hôm nay đã quay trở lại bán ròng 1,94 tỷ đồng trên HSX trong khi tiếp tục mua ròng 1,69 tỷ đồng trên HNX.

Khối ngoại phiên hôm nay đã mua vào tổng cộng 2,57 triệu cổ phiếu tương đương giá trị mua đạt 211,62 tỷ đồng và bán ra tổng cộng 2,48 triệu cổ phiếu tương đương giá trị bán đạt 211,87 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 90,740 cổ phiếu, tuy nhiên xét về giá trị, khối ngoại lại bán ròng 248,87 triệu đồng.

Trên sàn HSX, khối ngoại bán ròng trở lại 15.160 cổ phiếu, tương đương giá trị bán ròng đạt 1,94 tỷ đồng. Trong đó, họ đã mua vào 2,37 triệu cổ phiếu và bán ra 2,38 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 208,89 tỷ đồng và giá trị bán ra là 210,83 tỷ đồng.

Khối ngoại trên HSX bán ròng mạnh các mã DPM (5,9 tỷ đồng), VNM (4,6 tỷ đồng), BVH (4,3 tỷ đồng). Trái lại, họ mua ròng tập trung vào mã VIC (4,8 tỷ đồng), GAS (2,9 tỷ đồng), HPG (2,5 tỷ đồng)...

Trong khi đó, khối ngoại trên sàn HNX vẫn tiếp tục mua ròng 105.900 cổ phiếu tương đương giá trị mua ròng đạt 1,69 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại trên HNX diễn ra khá ảm đạm, phiên hôm nay họ chỉ mua vào 202.900 cổ phiếu và bán ra chỉ bán ra 97.000 cổ phiếu với giá trị mua vào là 2,7 tỷ đồng và giá trị bán ra là 1,04 tỷ đồng.

Tất cả các mã trên có giao dịch khối ngoại trong phiên hôm nay thì đều có giá trị mua ròng hay bán ròng ở mức thấp. Trong đó, mã PGS được mua ròng mạnh nhất nhưng cũng chỉ đạt 580 triệu đồng.

Tin nóng

Tin mới