Ngày 6/10: NHNN phát hành 3.000 tỷ tín phiếu

Gốc
(NDH) Trong ngày hôm nay, NHNN phát hành 3.000 tỷ tín phiếu, trong khi có 2.147 tỷ tín phiếu đáo hạn.

Theo thống kê của SSI Research, hôm nay NHNN không thực hiện bơm ra, cũng như không hút vào trên thị trường mở OMO. Tương đương trạng thái bơm/hút ròng trong ngày bằng 0.

Như vậy, tính đến ngày 6/10/2014, không còn lượng OMO nào còn trong lưu thông.

Trong ngày hôm nay, NHNN phát hành 3.000 tỷ tín phiếu, trong khi có 2.147 tỷ tín phiếu đáo hạn. Từ 15/3/2012 đến nay, NHNN đã phát hành tổng cộng 1.180.991 tỷ tín phiếu, đã có 944.830 tỷ tín phiếu đáo hạn và còn 236.161 tỷ tín phiếu chưa đáo hạn.

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đang ở mức 1,4%, kỳ hạn 1 tuần là 1,62%, kỳ hạn 1 tháng là 2,5% và kỳ hạn 3 tháng ở mức 3,43%.

Bình Minh - NDH

Tin nóng

Tin mới