QĐND Online - Ý tưởng về "Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản 2007- Japan ICT Day 2007" do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) và Câu lạc bộ hợp tác CNTT VINASA - Nhật (VJC) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) trong hai ngày 13 và 14 tháng 11...