Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngày đầu kỳ thi CĐ: Đề không khó, thí sinh dự thi tăng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Khu vực Hà Nội, số TS đến dự thi tăng hơn so với ngày làm thủ tục dự thi. Trường CĐ Nội vụ Hà Nội, số TS đến dự thi đạt tỷ lệ 57,64%...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=76681