(VOV) - Danh mục hàng hóa hạn chế bán miễn thuế cho khách tham quan du lịch đến khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: thuốc lá điếu các loại, bia, rượu.

Ngày 1/3, là ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 08 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc thực hiện Quyết định 93 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch tại khu phi thuế quan thuộc các khu kinh tế cửa khẩu. Việc bán hàng miễn thuế đối được quy định là không bán cho người dưới 18 tuổi. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, bán miễn thuế theo định mức tối đa không quá 500.000 VNĐ/người/tháng, so với trước đó, khách tham quan, du lịch đến khu phi thuế quan được mua hàng miễn thuế với định mức 500.000 VNĐ/người/tuần… Tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, theo ghi nhận của cơ quan quản lý thị trường, tình hình mua bán các mặt hàng nói trên không có nhiều biến động trong ngày đầu tiên thực hiện Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ. Ông Võ Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Tây Ninh cho biết, trong ngày đầu tiên thực hiện bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch, mọi việc diễn ra bình thường. Tại Mộc Bài, các đối tượng tổ chức mua gom chủ yếu là thuốc lá điếu ngoại và rượu ngoại./. PV