Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở Phú Thọ

Gốc
Ngày 15-11, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đã về dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu Tân An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Khu Tân An, thị xã Phú Thọ có gần 300 hộ gia đình với hơn 900 nhân khẩu. Trong năm qua, khu đã bám sát và tổ chức tốt các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Toàn khu có 96% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố, hơn 60% hộ kết nối internet; hơn 80 hộ có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm, cả khu chỉ còn sáu hộ nghèo và hai hộ cận nghèo.

Phát biểu chung vui với bà con khu Tân An, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và khu Tân An đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị, các ngành liên quan thị xã Phú Thọ nói chung tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn minh; tập trung các biện pháp giúp sáu hộ gia đình ở khu sớm thoát nghèo; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết gắn bó cộng đồng trong khu dân cư; chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách...

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cần đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả và thiết thực Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; quán triệt, hướng dẫn triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; ưu tiên chăm lo hoạt động của MTTQ ở phường, xã và khu dân cư vì đây là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động, công tác của MTTQ Việt Nam...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã tặng hoa và nhiều phần quà cho một số gia đình khó khăn ở phố Tân An.

NGỌC LONG