(TNO) Ngày 29.3, tại Hà Nội, trường Đại học Giao thông vận tải và Công ty phần mềm VietSoftware sẽ phối hợp tổ chức “Ngày phần mềm tự do” dành cho các sinh viên ngành công nghệ thông tin.