TTCT - Ở Vàng Ma Chải, chuyện con gái 12-13 tuổi bị kéo về làm vợ rồi 14 tuổi có con không phải là chuyện lạ. Những cậu bé lấy vợ hơn tuổi rồi làm bố ở tuổi 13-14 đông lắm.