(VOV) - Các nước thành viên ASEAN đã và đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, mà trước hết là hoàn thiện khung pháp luật cho hoạt động đầu tư

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp Đoàn Hiệp hội Luật ASEAN / Khai mạc Đại hội đồng Hiệp hội Luật các nước ASEAN lần thứ 10 / Hiến chương ASEAN- đưa ASEAN lên tầm cao mới Ngày 16/10, phiên họp lần thứ 10 của Đại Hội đồng Hiệp hội Luật các nước ASEAN bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: những vấn đề pháp luật hiện nay theo Hiến chương ASEAN; sự phát triển mới trong hệ thống pháp luật các nước thành viên Hiệp hội và đánh giá pháp luật trong lĩnh vực đầu tư của các nước trong khu vực. Tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí, sự kiện Hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo ra khuôn khổ thể chế cho các nước ASEAN vươn tới mục tiêu: hòa bình, ổn định lâu dài, kinh tế tăng trưởng bền vững, tiến bộ xã hội và thịnh vượng chung. Nhiều đại biểu cho rằng, vì còn thiếu các chế tài và chế ước quyền lực, nên bản Hiến chương ASEAN mới chỉ là những tuyên bố, mà chưa phải là những khế ước xã hội của chính quyền với người dân các nước ASEAN. Tại các phiên thảo luận hôm nay, đại biểu còn được nghe đại diện Hiệp hội Luật gia các nước thành viên ASEAN giới thiệu về sự phát triển mới trong hệ thống pháp luật của từng nước, trong đó có Việt Nam. Trong 5 năm qua, Việt Nam ban hành 96 văn bản luật, pháp lệnh và hàng trăm Nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Theo Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai, Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong quá trình xây dựng pháp luật; đơn giản hóa hình thức, đổi mới quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chuyển biến tích cực trong thi hành pháp luật. Tại phiên thảo luận đánh giá pháp luật về lĩnh vực đầu tư trong nội bộ các nước ASEAN, nhiều đại biểu nhận xét, các nước trong khối đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút nguồn vốn, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm tiên tiến để quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực trong nước. Các nước thành viên ASEAN đã và đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, mà trước hết là hoàn thiện khung pháp luật cho hoạt động đầu tư./. Huyền Trang