VIT - Anh sẽ chính thức rút quân khỏi Iraq vào ngày mai (31/3), chấm dứt 6 năm hoạt động quân sự tại quốc gia này kể từ sau cuộc chiến xâm lược Iraq lật đổ ông Saddam Hussein do liên quân Mỹ đứng đầu năm 2003.