Ngày mai, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trả lời trực tuyến

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp sẽ trả lời trực tuyến về công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành Thông tin – Truyền thông vào ngày mai (6/8).

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/176121