Thái Nguyên: Lễ cưới tập thể năm 2022 được tổ chức vào ngày 20-10

Thái Nguyên: Lễ cưới tập thể năm 2022 được tổ chức vào ngày 20-10

Xúc động lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi tại TP.HCM

Xúc động lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi tại TP.HCM

TPHCM: Xúc động đám cưới tập thể của 100 cặp uyên ương nhân ngày Tết độc lập

TPHCM: Xúc động đám cưới tập thể của 100 cặp uyên ương nhân ngày Tết độc lập

Lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi tại Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM: Hạnh phúc của 100 cặp đôi trong đám cưới tập thể đúng dịp Quốc khánh

TP.HCM: Hạnh phúc của 100 cặp đôi trong đám cưới tập thể đúng dịp Quốc khánh

Hình ảnh, lời nói xúc động tại lễ cưới tập thể ở TP HCM

Ý nghĩa, xúc động lễ cưới tập thể 100 đôi thanh niên công nhân

Ý nghĩa, xúc động lễ cưới tập thể 100 đôi thanh niên công nhân
Ý nghĩa, xúc động lễ cưới tập thể 100 đôi thanh niên công nhân
Ý nghĩa, xúc động lễ cưới tập thể 100 đôi thanh niên công nhân

Ý nghĩa, xúc động lễ cưới tập thể 100 đôi thanh niên công nhân

Trọn nghĩa, vẹn tình lễ cưới 100 cặp đôi công nhân, tình nguyện viên đúng dịp Quốc khánh

Trọn nghĩa, vẹn tình lễ cưới 100 cặp đôi công nhân, tình nguyện viên đúng dịp Quốc khánh

Lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi thanh niên công nhân

Lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi thanh niên công nhân

Clip 100 cặp đôi rạng ngời trong lễ cưới tập thể ngày 2/9

TP.HCM: 100 cặp đôi rạng rỡ trong đám cưới tập thể đúng ngày Quốc khánh 2/9

TP.HCM: 100 cặp đôi rạng rỡ trong đám cưới tập thể đúng ngày Quốc khánh 2/9

Đám cưới của 100 cặp đôi thanh niên công nhân trong ngày Quốc khánh

Đám cưới của 100 cặp đôi thanh niên công nhân trong ngày Quốc khánh

TP.HCM tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi trong ngày Quốc khánh 2

TP.HCM tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi trong ngày Quốc khánh 2

Lễ cưới đặc biệt của 100 cặp đôi

Lễ cưới đặc biệt của 100 cặp đôi
Lễ cưới đặc biệt của 100 cặp đôi
Lễ cưới đặc biệt của 100 cặp đôi

Lễ cưới đặc biệt của 100 cặp đôi

TP.HCM tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi trong ngày Quốc khánh 2/9

TP.HCM tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi trong ngày Quốc khánh 2/9

100 cặp đôi hạnh phúc trong lễ cưới ngày Quốc khánh 2/9

100 cặp đôi hạnh phúc trong lễ cưới ngày Quốc khánh 2/9

TP.HCM: Tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi

TP.HCM: Tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi

100 đôi công nhân nên duyên vào ngày Quốc khánh 2-9

100 đôi công nhân nên duyên vào ngày Quốc khánh 2-9