Ngay Tet nguoi Viet kieng ky dieu gi? - Anh 1

Cho đến ngày nay, một số tục lệ kiêng kỵ ngày đầu năm từ xưa vẫn còn được người Việt lưu giữ. Quan niệm của người Việt, kiêng làm những điều đó đầu năm sẽ mang lại may mắn trong năm...

browser not support iframe.

Đức Toàn