Hanoinet - Hiện nay, các ngành nghề liên quan đến kinh doanh đang có sức hút mạnh mẽ. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty tư nhân khiến cho ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Marketing… ngày càng được ưa chuộng.