(Baonghean.vn) – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An Trần Văn Chương cho biết, Nghệ An sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ, phát triển Hợp tác xã với tổng nguồn vốn trong 3 năm (2016 -2018) là 30 tỷ đồng.

Nghe An: 30 ty dong ho tro phat trien hop tac xa - Anh 1

Sản xuất tăm tre ở HTX Quế Sơn, xã Quế Sơn, Quế Phong. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Theo đó, nguồn kinh phí bố trí cho quỹ năm 2016 là 4,5 tỷ đồng, 2017 là 15 tỷ đồng và 2018 là 10,5 tỷ đồng. Các Hợp tác xã sẽ được vay với lãi suất ưu đãi để tạo vốn, tổ chức mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ...

Tính đến đầu tháng 8/2016, Nghệ An có 658 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ gần 205 tỷ đồng. Trong đó, có 470 hợp tác xã nông nghiệp, 131 hợp tác xã phi nông nghiệp và 57 quỹ tín dụng nhân dân.

Hiện nay, tốc độ chuyển đổi mô hình hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 của Nghệ An được đánh giá là khá so với mức bình quân chung của cả nước, đạt khoảng 64% với hợp tác xã nông nghiệp, 90% hợp tác xã phi nông nghiệp và 100% với quỹ tín dụng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, việc nâng cao hiệu quả hoạt động sau chuyển đổi cho các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có vốn, công nghệ.

Vì vậy, việc thành lập Quỹ hỗ trợ, phát triển hợp tác xã sẽ góp phần giúp các hợp tác xã giải quyết vấn đề này. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa IX) và Kết luận số 56 –KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 37 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thành Duy