Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nghệ An: Ban hành quy định thời gian vận chuyển chất thải nguy hại

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn.

Theo đó, về thời gian vận chuyển chất thải tại TP.Vinh, đối với chất thải nguy hại xe vận chuyển chất thải được phép hoạt động từ 22h đến 05h sáng ngày hôm sau. Trong đó, các chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, các tuyến đường hạn chế thời gian lưu thông thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và các quy định khác của pháp luật. Tại các tuyến đường khác, thời gian vận chuyển từ 08h đến 16h và từ 21h đến 06h sáng ngày hôm sau.

Tang vật một vụ vận chuyển chất thải nguy hại bị Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An bắt giữ.

Tang vật một vụ vận chuyển chất thải nguy hại bị Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An bắt giữ.

Tại địa bàn các huyện, thị xã, các tuyến đường được vận chuyển chất thải bao gồm: Tuyến đường trong khu vực đô thị (đường đô thị) và đường ngoài khu vực đô thị (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng… nằm ngoài khu vực đô thị), trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND, ngày 06/1/2023 nêu rõ thời gian được phép hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại ở địa bàn các huyện, thị xã là từ 21h đến 05g sáng ngày hôm sau. Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý từ 08h đến 16h và từ 21h đến 06h sáng ngày hôm sau.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc vận chuyển chất thải. Trong đó, chủ nguồn thải là cơ quan chịu trách nhiệm khai báo, quản lý và tổ chức việc vận chuyển chất thải theo đúng quy định của pháp luật.

Đơn vị vận chuyển phải chấp hành các quy định của pháp luật khi vận chuyển chất thải trên các tuyến đường; thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quản lý, sử dụng các phương tiện vận chuyển chất thải đúng lộ trình và thời gian vận chuyển theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phải lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển chất thải và có phương án khắc phục sự cố và chịu trách nhiệm trong quá trình vận chuyển chất thải theo quy định.

Quyết định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, các tuyến đường trên địa bàn TP.Vinh đều được phép hoạt động vận chuyển chất thải trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An giao sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Công an tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với nhau để quản lý, theo dõi, giám sát và xử lý các phương tiện vận chuyển chất thải theo quy định; kiểm tra nhắc nhở và xử lý các đơn vị có liên quan; cung cấp dữ liệu hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải thông qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn khi có yêu cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/1/2023.

Tuấn Quỳnh