Nghệ An: biển số ô tô tứ quý giá... 700 triệu đồng

Gốc
Kết quả phiên đấu giá đã thu được gần 2,427 tỷ đồng. 70% số tiền này sẽ được gửi vào quỹ vì người nghèo, 30% còn lại nộp vào ngân sách tỉnh

Tin nóng

Tin mới